Představujeme unikátnost uhlíkových vláken

V tomto článku bych chtěl vám alespoň laicky přiblížit uhlík a uhlíková vlákna – tedy, co to vůbec uhlík a uhlíková vlákna jsou a proč jsme si je vybrali pro naše výrobky.

Vše začíná u samotného uhlíku, který má chemickou značku C a latinský název Carboneum. Jedná se o chemický prvek tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin, a tím i všech živých organismů na této planetě. Tudíž by bez něj život, jak ho známe, nemohl existovat. Využívá se především pro energetiku v podobě fosilních paliv a zemního plynu. Zároveň díky němu funguje i doprava, kde se po zpracování ropy objevuje jako palivo pro spalovací motory. Ale nás zajímá až jeho zpracování v chemickém průmyslu v podobě výroby umělých vláken na bázi uhlíku.

Uhlíkové vlákno, neboli carbon fibre, je označení pro vlákno skládající se převážně z atomů uhlíku, které je velmi tenké, o průměru v rozmezí mezi pěti až deseti mikrometry. Pro srovnání je to asi devětkrát méně, než je průměr lidského vlasu. Tyto atomy uhlíku jsou spojeny dohromady v krystalech, které jsou víceméně vyrovnány paralelně k dlouhé ose vlákna. Toto uspořádání způsobuje, že vlákna jsou na svou tloušťku velmi pevná. Takto slabá vlákna se poté po několika tisících sdružují dohromady, čímž vzniká dlouhá „příze”. Tyto jednotlivé „příze” mohou být dále použity a zapleteny do podoby tkaniny. Těchto tkanin existuje spousta druhů a liší se v hustotě, tloušťce a vzoru zapletení. To ovlivňuje jejich mechanické vlastnosti a pro nás nedůležitější vzhled při jejich použití. Ale takováto tkanina se sama o sobě pro naše účely nedá použít, protože je to vlastně pouze drahá, černá a třepivá látka. Proto se dále musí uhlíková tkanina spojovat s dalšími materiály,    v našem případě s pryskyřicí, za účelem vytvoření kompozitu. Tímto spojením vznikne nová substance, která dá výslednému výrobku nové vlastnosti, které žádná z jeho součástí sama o sobě nemá. V našem případě to je vysoký poměr pevnosti ku hmotnosti a odolnost materiálu. A právě díky těmto vlastnostem se uhlíková vlákna, ať už samotná nebo v podobě tkanin a kompozitu, využívají v astronautice, letectví, stavebnictví, armádě, zdravotnictví, motorismu atd. Zejména u osobních a sportovních vozů se uhlík využívá čím dál častěji, a to nejen kvůli svým unikátním vlastnostem, jako je hmotnost a pevnost vyšší než ocel, ale právě kvůli jeho luxusnímu a nezaměnitelnému vzhledu. Žádná z těchto odvětví by už prakticky bez uhlíkového vlákna nedokázala existovat, protože není mnoho kvalitnějších materiálů s obdobnými parametry. A právě díky vzhledu se už nějaký čas používá na zdobení šperků a pomalu se začíná dostávat i do módního odvětví, kam s ním míří i naše společnost Carbon chiefs.

Objevte spolu s Carbon chiefs kouzlo unikátního spojení kvalitních materiálů a jedinečného uhlíku v našich exkluzivních výrobcích. V portfoliu naleznete nejen módní motýlky, ale rovněž i diáře a zápisníky. Vše vyrobeno pro váš úspěch.